Spustit prezentační video

Martech Brno logo

Martech

naplynění hliníku

Multifunkční testovací zařízení DITA

Pro slévárny a tavírny hliníku

Cílem projektu je návrh a výroba komplexního zařízení, které umožní v malé pracovní komoře, při známé teplotě, naplynění hliníkové taveniny za sníženého tlaku. Současně bude připraven vzorek tuhnutím za atmosférického tlaku a oba budou následně porovnány měřením na integrovaných váhách. Měření bude řízeno automaticky a na displeji bude uvedena míra naplynění (DI - DichteIndex). Současně bude integrována i metoda termální analýzy. V tomto případě je graficky zaznamenáván průběh teploty v průběhu chladnutí taveniny za atmosférického tlaku. Na křivce teploty jsou patrné extrémy odpovídající vnitřním krystalizačním procesům. Ty úzce souvisejí s materiálovou kontaminací. Porovnáním s referenční křivkou lze usoudit na kvalitu připravované taveniny.

Spustit prezentační video