Spustit prezentační video

Martech Brno logo

Martech

naplynění hliníku

představujeme …

Vítejte na webu Martech Brno

Čím se zabýváme a co nabízíme

Pro kontrolu kvality hliníkových výrobků posuzujeme mezi jinými hustotu, nebo také pórovitost hliníkové taveniny před odléváním do forem.

Jednou z ověřených metod je měření naplynění taveniny vodíkem, snížením tlaku na 80mbar. Při tuhnutí kovu vytvoříme prostředí, ve kterém se zviditelní míra obsahu vodíku ve zkušebním odlitku. Porovnáním s odlitkem tuhnoucím na atm. tlaku vypočítáme míru naplynění, tj. index hustoty, neboli DI-Dichte index.

Důležitou veličinou pro zvýšení přesnosti výpočtu je teplota taveniny v momentě zkoušky, potažmo v momentě lití do forem. Přístroj Martech-VTCM0017 je zatím jediný přístroj tohoto druhu, který nám to umožňuje.

  • Detail přístroje Martech-VTCM0017:

Společnost MARTECH-BRNO s.r.o. realizuje projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012625 s názvem „Zařízení pro procesní analýzu hliníkových slitin“. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

EU Banner